ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA
1. Projektējamā estrādes ēka. Kafejnīca
2. Skatītāju rindas
3. Autostāvvieta
4. Skatu platforma
5. Peldētava ar bērnu rotaļu laukumu un
6. Bērnu spēļu laukums
7. Sporta spēļu laukums
8. Noma. Laivu piestātne
9. Viesu nams. Pirts
10. Autostāvvieta (tikai ar atļaujām)
11.-15. Vasaras mājiņas
16. Gadatirgus vieta
17. Lielā autostāvvieta. Kempinga un treileru vieta.

Esoša estrāde Alauksta ezera krastā. Skatītāju vietas izvietotas dabiskā kalna nogāzē ar
fantastisku skatu uz ezeru, to visu ieskauj priežu un egļu mežs.
Teritorija ir iekļauta aizsargājamajā ainavu apvidū “Vecpiebalga”.
Tradīcijas. Nezimantotās iespējas un milzīgs potenciāls.
Teritorijas attīstības piedāvājums izstrādāts ar mērķi sakopt un attīstīt Vecpiebalgas estrādi un tai
pieguļošo teritoriju. Padarīt apkārtējo vidi pievilcīgāku viesiem un vietējiem iedzīvotājiem.
Izveidot Vecpiebalgas estrādi par nozīmīgāko rajona kultūras pasākumu centru. Radīt kultūrai,
atpūtai un sportamdraudzīgu vidi visa gada garumā.
Projekta koncepcija ir izveidot unikālajai ainavai atbilstošu apbūvi. Veidot dabisku, humānu un
telpas mērogam atbilstošu vidi. Respektēt un izcelt dabas skaistumu un vienreizīgumu.
Kompleksa centrālā ēka ir estrāde. Tā projektēta esošās estrādes vietā, izmantojot esošo
dabisko kalna nogāzi skatītāju vietām. Ezera pusē paredzēta kafejnīca ar terasi. Ēkas telpisko
kompozīciju veido divi kupoli. Pagrabstāvā paredzēta virtuve, noliktavas un ģērbtuves.
Projekta risinājumi paredz izveidot viesu namu un vasaras tipa mājiņas, nomu ar laivu piestātni.
Attīstīt paviljona tipa nelielās ēkas gadatirgus un citu pasākumu vajadzībām.
Projekta koncepcija paredz labiekārtot teritoriju, izbūvējot jaunu gājēju celiņu tīklu ar dabisko
materiālu iesegumu (oļi, grants, dabisko bruģakmeni). Perdzēts izbūvēt sporta un bērnu rotaļu
laukumus, laivu piestātni un skatu platformu pie ezera, izvietot jaunus soliņus un labiekārtot
pludmali.
Projekts paredz 3 autosstāvvietas. Galvenā – lielā autostāvvieta paredzēta mazākajā zemes
gabālā. Šo stāvvietu varētu izmantot lielo pasākumu laikā. Otra stāvvieta projektēta netālu no
ezera pie galvenās ieejas kompleksā. Trešā autostāvvieta ir paredzēta limitētai lietošanai
paredzot to estrādes, kafejnīcas, viesu nama, nomas un laivu piestātnes apgādei.
Skiču priekšlikums izstrādāts uz zemes robežu plāna.
Šī ir unikāla vieta Latvijas
mērogā.

Arhitekts Gints Sūna
2007. gada 4. janvārī