2004. gadā arhitektu grupa no Latvijas izstrādājām skiču priekšlikumus vairākām teritorijām un objektiem Tomskā, Sibīrijā, Krievijā. Viens no projektēšanas objektiem bija Ņikitina ielas kvartāla attīstības priekšlikums. Līdzās esošai vēsturiskai apbūvei paredzot jaunus apjomus brīvā plānojumā ar atsauci uz Sibīrijas priedes čiekura zīmi.